LED-ljusterapi

L.E.D.
LED-Light Emitting Diode – dioder som avger ljus av olika våglängder.
Med LED kan man, i mycket ren form, återskapa de flesta våglängder som finns i solljuset. Det betyder att man kan välja ut våglängder (färger) som har önskad terapeutisk effekt och ge dem i stora doser utan att få med solens skadliga våglängder som te.x. Ultra Violett ljus (UV).  LED teknologin har under de senaste tio åren utvecklats dramatiskt och det är nu möjligt att bygga mycket starka behandlingsapparater. Energimängden som man ger med en högeffektiv LED enhet är betydligt större än med laser. LED ljusets energi sprids dock ut över en mycket större yta än vid laserbehandling.
LED Photo Therapy maskinen avger blått ljus, synligt rött ljus och infrarött ljus.

 

Blått ljus
Används huvudsakligen för att döda vissa bakterier på huden. Behandlingen fungerar genom att bakterierna (te.x. Acne Vulgaris)  innehåller porfyriner (cuproporfyrin) som effektivt absorberar vissa våglängder av blått ljus. Den kraftiga energiabsorbationen i bakterien skapar singlettsyre och oxiderar bakterien till döds utan att påverka andra celler.
Det blåa ljuset tränger in i huden 1-2 mm

Synligt rött ljus och infrarött ljus.
Rött och infrarött ljus har använts sedan 1980-talet.
Otaliga forskningsresultat visar att ljuset stimulerar och skyndar på olika förlopp i kroppens naturliga läkningsprocesser.
Några av de viktiga är:

Stimulerar bildningen av kväveoxid (NO-nitric Oxide) , vilken är viktig för bla. syretransporten.
Stimulerar återbildningen av nya kapillärer (blodkärl),  vilket förbättrar läkning.
Stimulerar tillväxten av collagen i vävnad.
Stimulerar produktionen av adenosintriphosfat (ATP). ATP är en av huvudkomponenterna i cellernas energiförsörjning.
Ökar mängden phagocyter, vilka har en viktig roll bla. i hur kroppen lyckas kämpa mot infektioner.

Behandlingsmöjligheter:
Acne och acneärr
Föryngrar och stramar upp huden
Stimulerar elastan och collagen bildning
Behandling av olika sår
Operationsärr

Olika inflammationer som tex:
Bihåleinflammation.
Led och muskelinflammationer.
Tandinflammation.