Lymfdränage med SPM Vacupress

Målet med lymfdränage:

  • avlägsna slagg ur vävnaderna (viktigt vid cellulitbehandlingar)
  • avlägsna vätska ur vävnaderna (svullnad i ansikte och på kroppen)
  • vårdar vävnaderna (påskyndar bl. cellernas förnyelse)
  • Avslappnande och avlägsnar spänningar (bl.a I nacke och axlar
  • Ämnesomsättningen tredubblas

Vad är celluliter?

Celluliter är uppsvällda fettceller. Dessa celler förhindrar kroppens slaggprodukter I deras kretslopp, , med andra ord fetternas och kolhydraternas absorption och förbränning.

Lymfan som inte flödar automatiskt utan måste pumpas, forslar dessa slaggprodukter.

Muskelpumparna aktiveras av kroppens rörelser. Otillräcklig motion ä ren orsak till svag aktivitet I muskelpumparna, vilket leder till avtagande lymfaflöde och dåligt avlägsnande av slaggprodukter och därför uppstår celluliter.

En annan orsak är förslappad vävnad.Fast vävnaden är en förutsättning till en framgångsrik lymfapumpning, därför att vävnaden ger det motstånd muskelpumparna behöver för att fungera effektivt.

När vävnaderna är slapp minskar motståndet och resulterar I att slaggprodukter inte enbart kan transporteras med hjälp av motion.